Geautomatiseerde productie van tablets

automatie van fabrieken

Het kan al zo simpel zijn als een fabriek instellen op de automatische productie van tablets. Maar zeker als deze voor kinderen zijn bedoelt zoals op deze site, zal er een strakke controle moeten zijn op de veiligheid en de productie consistentie.

In geïntegreerde automatisering van de productie, de productie-afdeling, de productie-winkel, de plant of de elektriciteitscentrale functioneert als een verenigd onderling geautomatiseerde complex. Dat is met elk soort product zo dat door een fabriek heen gaat en met tablets is dit niet anders. Geïntegreerde automatisering van de productie omvat alle van de basisfuncties van de onderneming, boerderij, of service. Het is alleen mogelijk bij hoogontwikkelde productie op basis van moderne technologie en geavanceerde methoden van controle met behulp van uiterst betrouwbare productieapparatuur handelen overeenkomstig een vooraf gespecificeerd of zelflerend programma. De menselijke functie is beperkt tot algemene toezicht op en controle van het gehele complex.

Complete automatisering van de productie behoort tot het hoogste niveau van automatisering. Het voorziet in de overdracht van alle functies met betrekking tot controle en bewaking van complexe geautomatiseerde productie in automatische controlesystemen. Het is dan ook belangrijk om hier een goede foutrapportage in place te hebben om eventuele inconsistenties er direct uit te kunnen halen.

In ons vorige blog hebben we het al even behandeld. Er is een verbeterde productie haalbaar met het gebruik van automation. En slim toepassen van deze mogelijkheden lijdt tot synergie en besparingen.

Complete automatisering van de productie wordt ingesteld wanneer de lijn van de productie te automatiseren mogelijk is en er stabiele productieomstandigheden blijven die daarbij vrijwel ongewijzigd blijven, of dat er met afwijkingen vooraf rekening kan worden gehouden. Totale automatisering wordt ook gebruikt in ontoegankelijke situaties of waar de omstandigheden gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid of het leven.

Voordelen van geautomatiseerde productielijnen

Een geautomatiseerde productielijn bestaat uit een reeks werkstations verbonden door een overdrachtssysteem en een elektrisch besturingssysteem. Elk station voert een specifieke operaties en het product wordt verwerkt stapsgewijs beweegt langs de lijn in een vooraf bepaalde productievolgorde.

Een volledig geautomatiseerde productielijn mensen niet direct betrokken bij de activiteit mogelijk, en alle of een deel van het proces van de productie wordt voltooid door mechanische apparatuur en geautomatiseerde systemen. Daarom is in een geautomatiseerde omgeving, de taken van menselijke vaker veranderen systeemontwerp, afstelling, controle en toezicht op de werking van het systeem in plaats van direct regelen.

Er zijn drie soorten van automatisering van de productie: Hard automatisering (ook bekend als ‘vaste automation’), programmeerbare automatisering en zachte automatisering (ook bekend als ‘flexibele automatisering’). Het type automatisering te gebruiken wordt bepaald door het type product en volume.

Soorten automatisering van kindertablets

Automatisering van de productie leidt tot toename van het volume van de productie, meer intense vrachtverkeer, en strengere eisen aan het transport. De groei van het vracht- en personenvervoer gaat hand in hand met de uitbreiding van alle vormen van vervoer en met de versnelling van het verkeer op bestaande lijnen.

Vervulling van intensief verkeer schema’s en de veiligheid van het treinverkeer zijn het meest succesvol behandeld door middel van geautomatiseerde controle van het vervoer per trein processen. Mechanisatie van het laden en lossen operaties en automatische classificatie van treinwagons te vergemakkelijken en te versnellen het proces van het maken van goederentreinen.

Automation in andere vormen van vervoer vergemakkelijkt ook en versnelt alle vormen van moeizame activiteiten in havens, op de dokken, op stations en op luchthavens. Verbeteringen werden waargenomen met de hogere efficiëntie van de verzending van diensten, veiligheid en regelmaat in het verkeer, betere kwaliteit in service, betere benutting van transporteenheden en lagere bedrijfskosten.

Automatisering transport varieert van eenvoudige controllers en meetapparatuur aan boord digitale computers gebruikt voor grote schepen en vliegtuigen. Een moderne lading of passagiersschip vormt een ingewikkeld systeem van de macht machines,-laad- en lossystemen, sanitair, navigatie-instrumenten, en andere apparatuur, waarbij meetinstrumenten en automaten een onmisbaar onderdeel vormt.

Geautomatiseerde verwerking van de scheepvaart documenten en geautomatiseerde kaartverkoop vereenvoudigen het onderhoud van klanten en passagiers. Afstandsbediening van de dispatching en de verbeteringen in de automatische blok systemen, locomotief signalering apparatuur, en automatische stop apparaten verbetering van de veiligheid op het spoor.

Een toestel dat ontworpen is om treinen automatisch worden uitgevoerd (de automatische engineer) draagt ​​bij aan het optimaliseren van de voorwaarden voor treinbewegingen met track en verkeersomstandigheden in aanmerking genomen. Ononderbroken voedingen om geëlektrificeerde spoorwegen worden bereikt door automatisering van operationele onderstations.

Deze worden allemaal gecombineerd in de controle-regulatie-besturingssystemen ondergeschikt aan één opdracht punt. Het vliegtuig, als een vliegtuig en als een eenheid voor het transport, is ook voorzien van automatische toestellen die zijn ontworpen om de veiligheid en de lage kosten van vluchten, normale werkomstandigheden voor de bemanning en het comfort van de passagiers te waarborgen.

Dit wordt bereikt door het gebruik van automatische piloten, navigatiesystemen en andere vlucht systemen; controllers reguleren van de bedrijfsomstandigheden van de motoren, en andere interne apparatuur. Een luchtvloot is de meest geschikte vorm van vervoer, maar een aantal problemen in de weg staan ​​van de meest volledige benutting. De hoge snelheid bereikt in de lucht zendingen vereist even snelle levering van passagiers en vracht naar de vliegtuigen.

Wat hier nodig is, is een flexibel systeem voor het aankondigen van de beschikbaarheid en de verdeling van de beschikbare ruimte tussen de uitgangspunten in overeenstemming met de vluchtschema’s, adequaat getimed ticketverkoop, enzovoort. Deze en soortgelijke problemen zijn heel effectief opgelost met behulp van de Sirena automatisch regelsysteem.

De voortdurende stijging van auto-vervoer heeft geleid, in sommige landen, om een ​​stand van zaken waar de auto te worden heeft getransformeerd van de snelste land-based middel van vervoer naar de langzaamste in veel grote steden zoals New York, Londen en Tokio, aangezien straten en toegangswegen zijn niet meer in staat de behandeling van de enorme stroom van motorvoertuigen.

Lokale verkeerslichten geschakeld door relais timers en de gecentraliseerde controle zijn niet in staat de behandeling van de resulterende files. Is de behoefte ontstaan ​​voor het automatisch regelen van straatverkeer, rekening houdend met de intensiteit en de dichtheid van het verkeer in de verschillende richtingen met behulp van radar, optische apparatuur, afstandsbediening en computertechnologie.

“Geautomatiseerd verkeersleiding in steden en op snelwegen zal een betere benutting en lagere kosten in nonrail vervoer betekenen.”

Menselijke activiteiten en de prestaties van de technische apparaten vaak afhankelijk van de hydrometeorologische omstandigheden. De weerdienst is een complex systeem van metingen, acquisitie, transmissie en verwerking van grote hoeveelheden van verschillende meteorologische gegevens.

Deze omvatten druk, temperatuur en luchtsnelheid in de verschillende lagen van de atmosfeer, luchtvochtigheid, hoeveelheid neerslag, de hoogte van de onderste bewolking, het niveau en de temperatuur van het water in reservoirs, en andere parameters gecontroleerd op veel punten en over grote afstanden.

De jaarlijkse hoeveelheid meteorologische data neemt exponentieel toe, evenals het aantal personen betrokken bij het uitvoeren dat gegevens snel toe. Moet die trend voort te zetten tot het jaar 2060, zou de hele volwassen bevolking van de Sovjet-Unie uitsluitend worden bezet in het verzamelen en verwerken van gegevens over het weer. Dit betekent natuurlijk, dat elke verdere ontwikkeling van hydrometeorologie gewoon onmogelijk zonder automatisering zijn. Een geautomatiseerde hydrometeorologische dienst compile

Na de geprogrammeerde commando, een geautomatiseerde productielijn is een proces dat de grondstoffen in en eindproducten verlaten, met weinig of geen menselijk ingrijpen. De snelle, stabiele en accurate productiestroom bij tot de reductie van productietijden en de kostprijs van de vervaardigde producten.

Het gebruik van geautomatiseerde productielijnen vermindert de productiekosten en arbeidskosten en minimaliseert menselijke fouten, waardoor de uitgang consistentie en kwaliteit.

Het gebruik van geautomatiseerde productielijnen bevrijdt mensen uit de sleur van repetitieve taken – te vervangen menselijke arbeid in taken gedaan in gevaarlijke omgevingen, en de taken die buiten de menselijke capaciteiten van grootte, gewicht, snelheid en uithoudingsvermogen te voeren.

Zorgvuldig geplande investeringen in automatisering kan ook een goede financiële zin te maken. Een twee of drie jaar terugverdiend lagere arbeidskosten is het equivalent van een uitstekende 30% -50% return on investment.

Bovendien zijn veel van ’s werelds meest succesvolle economieën, zoals Duitsland en Japan, hebben hoge investeringen in automatisering.
Automatiseren of niet. Dat is de vraag!

Kijkend naar deze voordelen hierboven vermeld, is er een sterke zaak om de mogelijkheid om te automatiseren te onderzoeken. Wel moet de fabrikanten te begrijpen hoe de automatisering te laten werken voor hen en om te kijken naar de verschillende opties. Het gebruik van een geautomatiseerde productielijn gaat niet alleen over het elimineren van de arbeid, en dus is het noodzakelijk om te verduidelijken wat de automatisering is bedoeld om te bereiken en hoe dit past in de algemene zakelijke doelstellingen.

Automatisering van productie van tabletten

een proces de ontwikkeling van gemechaniseerde productie waarbij de besturings- en bewakingsfuncties die eerder door mensen uitgevoerd worden overgedragen aan instrumenten en automaten. Automatisering van productie is de basis van de ontwikkeling van de moderne industrie en een algemene trend in de technische vooruitgang.

Het doel is om de efficiëntie van de arbeid en de kwaliteit van de vervaardigde producten te verbeteren en de voorwaarden te scheppen voor een optimaal gebruik van alle productiemiddelen te creëren. Gedeeltelijke, geïntegreerde en totale automatisering van de productie onderscheiden.

Gedeeltelijke automatisering van de productie wordt nauwkeuriger gedefinieerd als automatisering van specifieke productie-activiteiten en wordt gerealiseerd in die gevallen waar procesbeheersing praktisch ontoegankelijk voor menselijke inspanning vanwege de complexiteit of de snelheid van het proces en waar de eenvoudige automaten kan effectief vervangen menselijke arbeid.

In de regel werkende productieapparatuur gedeeltelijk geautomatiseerd. Zoals automatisering wordt geperfectioneerd en zijn toepassingsgebied wordt uitgebreid, wordt een gedeeltelijke automatisering gevonden het meest effectief te zijn waar de productie-apparatuur is ontworpen om te worden geautomatiseerd vanaf het begin. Gedeeltelijke automatisering omvat de automatisering van de controle operaties.

Factoren die de mate van automatisering zijn voornamelijk de kosten en de haalbaarheid onder specifieke productieomstandigheden.

Automatisering van de productie niet een volledige verplaatsing van de menselijke werknemers wijze de goedkeuring van automaten, maar de richting van de menselijke arbeid activiteiten en de aard van de mens-machine-interactie te doen veranderingen ondergaan.

Menselijke arbeid verwerft nieuwe kwalitatieve nuances, steeds complexer en zinvol. De nadruk in de menselijke arbeid activiteiten wordt overgedragen aan de technische onderhoud van automatische machines en analytische en administratieve activiteiten.

Het werk van een enkele werknemer wordt net zo belangrijk als het werk van een hele onderverdeling (productie-afdeling, productie winkel, laboratorium). Met de verandering in de aard van de arbeid, de inhoud van de vaardigheden van werknemers verandert tegelijk.

Veel oude beroepen op basis van zware lichamelijke arbeid worden geëlimineerd. Het aandeel van de wetenschappelijke en technische werknemers in de productie snel toeneemt, omdat ze niet alleen nodig om de ingewikkelde apparatuur normaal functionerende te houden, maar ook om te bedenken en ontwerpen van nieuwe en meer geavanceerde apparatuur.

Automatisering van de productie is een van de fundamentele factoren in de moderne wetenschappelijke en technische revolutie, die opent ongekende mogelijkheden voor de mensheid om de natuur te transformeren, tot enorme materiële rijkdom te creëren, en de creatieve mogelijkheden van de mensheid te vermenigvuldigen.

Echter, het kapitalisme, zoals is opgemerkt in het basisdocument van de Internationale Conferentie van de communistische en arbeiderspartijen (juni 1969, Moskou), maakt gebruik van deze mogelijkheden om de winst te verhogen en de uitbuiting van de werkende mensen te intensiveren.

Automatisering van de productie van tablets, terwijl geperfectioneerd in de vorm onder de omstandigheden in de kapitalistische maatschappij, blijft in wezen een middel van uitbuiting en richt zich in de eerste plaats in de richting van maximale benutting van apparatuur en voorwerpen van de arbeid in het belang van de monopolistische kapitaal en het waarborgen van haar dominantie.

Rapid nerveuze uitputting van de werknemers, een aanzienlijke vertraging in de stijging van de lonen achter de stijging van de arbeidsproductiviteit, en intensivering van de arbeid leiden tot de reproductie van sociale tegenstellingen en de het veroorzaken van nieuwe tegenstellingen.

Eerst en vooral is er de tegenstelling tussen de ongebruikelijke kansen door de wetenschappelijke en technische revolutie geopend en de obstakels die het kapitalisme plaatsen in het pad van het gebruik ervan in het belang van de samenleving als geheel door het omleiden van het grootste deel van de ontdekkingen van de wetenschap en enorme materiële middelen om militaire doeleinden en verkwisting nationale rijkdom.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s